Turnul cu Ceas

French food

Turnul cu Ceas, simbol al cetatii Sighisoara, a fost construit in secolul al XIV-lea cu doua scopuri: de aparare a cetatii si de gazduire a Sfatului Orasului, arhivei si trezoreriei.

Situat în partea de răsărit a platoului inferior al Cetăţii, Turnul cu Ceas -simbolul oraşului- oglindeşte efortul de apărare, dorinţa de afi rmare şi autoritate a Cetăţii Sighişoara. Dubla sa funcție, cea de apărare a porții principale a orașului și cea de găzduire a Sfatului Cetății, arată grija cu care a fost construit de sighișoreni. De-a lungul timpului, Turnul cu Ceas a găzduit reuniunile Sfatului Cetății, arhiva și tezaurul Sighișoarei

Construit în secolul al XIV-lea, turnul are un aspect pitoresc cu dubla sa barbacană - adică acea amenajare defensivă ce controla accesul în Cetate, cu metereze, drum de strajă şi galerii de tragere. Cele patru turnuleţe simbolizau autonomia judiciară a Cetăţii ce avea faimosul „ius gladii“ , dreptul seniorial de pedeapsă. Reparat în anii 1775 și 1804 acoperişul a dobândit înfăţişarea actuală în anul 1894, când vechea învelitoare a fost înlocuită cu ţigle multicolore smălţuite, iar pe faţada dinspre Oraşul de Jos s-au pictat cele două embleme şi inscripţia.

Cu o înălţime de 34 m, structura acoperișului a fost realizată în stil baroc în anul 1677. Acoperişul este intercalat cu o lanternă şi urmează două cupole în formă de ceapă, suprapuse, întrerupte şi ele cu două lanterne mici.

Construcţia are la bază o prismă dreptunghiulară, prezintă cinci nivele, care împreună cu balconul şi acoperişul piramidal au o înălţime de 64 m. Acoperişul distrus de marele incendiu din 30 aprilie 1676, a fost refăcut în 1677 de către meşterii Veit Gruber din Tirol şi Filip Bonge din Salzburg şi dulgherul Valentinus.

Fleşa acoperişului se termină într-un glob aurit care conţine un volum echivalent a 10 găleţi. Deasupra bilei se afl ă o vergea (bară) pentru schimbările atmosferice, aşa numită “bară de vreme”, pe care se afLă un vultur cu două capete, în vârful căruia se afl ă girueta - cocoşul care indică direcţia vântului. La extremităţile acoperişului se afl ă 4 turnuleţe. Aceste turnuleţe au o înălţime de 12,5 m fi ind acoperite şi ele cu ţigle smălţuite.

Fiecare turnuleţ are în vârf un glob cu câte un steaguleţ de vânt. Pe două din aceste steguleţe se găseşte o rozetă cu şase petale şi inscripția 1894, anul renovării. Pe celelalte două sunt inscripționate numele constructorilor: Leonhard şi Kovatsch, care s-au ocupat de renovarea turnului, precum şi numele tinichigiului Johann Polder.

Edificiul primea în mijlocul veacului al XVII-lea un orologiu refăcut de Johann Kirschel, prevăzut după moda burgurilor Europei Centrale, cu statui din lemn de tei înalte de 0,80 m aparţinând unui baroc mai curând rustic şi înfăţişând pe zeii păgâni ce personifi cau zilele săptămânii: Diana, Marte, Mercur, Jupiter, Venus, Saturn şi Soarele.
 

Actualul mecanism al ceasului este mai nou, fi ind executat la o comandă specială în Elveţia de fi rma FUCHS şi instalat în Turnul cu Ceas la 1 aprilie 1906.
Ceasul a fost modernizat cu un motor electric în 1964 de meşterii Konradt, tată şi fi u. În exterior ceasul este dotat cu două cadrane uriaşe de 2,40 m diametru, pe fi ecare faţadă a turnului şi fi gurine instalate în nişe ce simbolizau- ca efi gie arhitectonică a întregii comunităţi - autonomia judiciară a Cetăţii ce avea faimosul „ius gladii“ , dreptul seniorial de pedeapsă.